เมื่อควบคุมความคิดได้...คำพูด การกระทำ...ก็จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ


back home
Next