ฉันคือใคร?
ทางจิตวิญญาณทางร่าง
ชื่อไม่มีชื่อแต่ถูกเรียกว่าดวงวิญญาณทรงชัย วีระทวีมาศ
เพศไม่แบ่งแยกเพศชาย
เกิดเมื่อเป็นอมตะจึงไม่ทราบ1 มี.ค.2508
สถานที่เกิดโลกของดวงวิญญาณจ.บุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบันกลางหน้าผากกรุงเทพฯ
รูปร่างเป็นจุดเล็กมากจนมองไม่เห็นสูง 174 cm. หนัก 60 kg.
อาชีพสร้างความคิด-->แยกแยะตัดสิน-->ส่งไปสู่การกระทำ
และเก็บข้อมูลจากผลการกระทำ-->ส่งไปสร้างความคิด
รับราชการ
พาหนะร่างกายโตโยต้า โซลูน่า
จำนวนพี่น้อง6000 ล้าน5
ผู้ให้กำเนิดดวงวิญญาณสูงสุดพ่อ-แม่ที่บุรีรัมย์
อนาคตกลับโลกวิญญาณ-->ลงมาใช้ร่างใหม่เป็นผู้ชรา-->เป็นปุ๋ยจิตสำนึกของฉัน
จิตสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณจิตสำนึกของการเป็นร่าง
ไม่มีขีดจำกัด เป็นอิสระ ไม่มีบ่วงกรรมมีขีดจำกัด ตกอยู่ในบ่วงกรรม
เข้าใจทุกสิ่งที่กระทำ จึงไม่มีคำถามเต็มไปด้วยคำถามที่ให้คำตอบเพียงเล็กน้อย
มีสำนึกในความเป็นอมตะ จึงไม่กลัวตายกลัวความตาย
สามารถฝึกที่จะควบคุมประสาทสัมผัสได้ไม่สามารถควบคุมประสาทสัมผัสได้
เข้าใจและยอมรับปัญหา สามารถเอาชนะ และมีความกระตือรือร้นเบื่อหน่ายและซึมเศร้าได้ง่าย
ติดปีกแห่งความคิดให้โบยบินเหนือร่างกาย และข้อจำกัดต่างๆถูกตัดปีกแห่งความคิด เพราะสำนึกที่มีขีดจำกัด
มีสติปัญญากว้าง ลึก จึงสามารถไปได้ไกล เหนือโลกวัตถุนี้มีสติปัญญาแคบ จึงรู้สึกเหมือนถูกกักขังในโลกนี้
มองเห็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต อย่างชัดเจนมองเห็นอดีตที่ถูกบิดเบือนจากความจริง และไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดสำหรับอนาคต
ถูกดึงดูดด้วยคุณสมบัติที่สูงส่งเท่านั้นถูกดึงรั้งด้วยความรู้สึกหรือความปรารถนาทางร่างกาย
เป็นเหมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและสวยงามเป็นเหมือนหนามแหลมที่ทิ่มแทงผู้อื่น เป็นเหมือนกาที่เลือกแต่สิ่งสกปรก มองเห็นแต่ความผิดของผู้อื่น
มีความถ่อมตนจึงเห็นค่าและให้ความเคารพทุกคนมีความหลงทะนงตน จึงเห็นทุกคนด้อยกว่า
อยู่อย่างตื่นตัวและเบาสบายอยู่อย่างตึงเครียดและเหน็ดเหนื่อย


English
back to Main